Brosjyrer for helse og oppvekstfag

Sjekk ut våre digitale brosjyrer for helse og oppvekstfagene.

Til deg som skal søke om studieplass hos oss

Nå nærmer det seg tiden for søking på våre heltids- og nettbaserte utdanninger innen tekniske- og helserettede studier. Innsøking på Vigo åpner i løpet av uke 1.

PARKERING VED FAGSKOLEN TELEMARK

Fra tirsdag 19. september 2017 innføres det parkeringskontroll på parkeringsområdet ved Fagskolen Telemark. Dette gjelder plassen mellom «Delta-bygget» og Fagskolen, slik det er vist på denne skissen. Området merket med rødt er Fagskolen Telemarks parkeringsplasser.

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder    Les mer her