Ledige lærestillinger i byggfag

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er en tertiærutdanning, som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er motiverte, voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet.
Vi har følgende ledige stillinger med tiltredelse snarest:

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder

Se kalender og læringsutbyttebeskrivelse for studiet nederst på siden. Studiet har en varighet på 10 uker. Det er 10 samlinger på nett 1 samling på tre dager i Porsgrunn med eksamen.

Nytt kurs starter opp 3. april og er klar for påmelding, les mer her.

 

Studiekatalogen for 2017-2018 er klar!

Lyst til å lære mer om elektrofag, rusomsorg og psykisk helse, sauehold og naturbaserte råvarer? Eller hva med datateknikk, barn og oppvekst, natur- og kulturbasert entreprenørskap?

Elektrofagene som nettbasert fordypning på 1,5 år

Har du en fagskoleutdanning innenfor elektro? Ønsker du å utvide din kompetanse innenfor elektrofagene? Vi tilbyr deg å bygge på den tidligere grunnutdanningen for å få en ny fagspesifikk utdanning innenfor elektro.