Top menu


Side menu


 

Utdanningstilbud

 

Søking om utdanning

Felles informasjon

 

EKOM- kurs

 

Nyheter

Søk om studielån før 1.august - vinn drømmereise

Har du studieplass til høsten? Nå kan du søke om stipend og lån til Lånekassen. Velger du i tillegg elektronisk signering i søknaden, kan du vinne et reisegavekort på 10 000 kroner. Søknaden finner du på www.lanekassen.no/soknad_hoyDelta i konkurransen

Vi søker etter faglærer i byggfag 100% stilling,

Vi er ute etter en kreativ og samarbeidsvillig ingeniør med godt kontaktnett mot bransjen. Du skal være en viktig bidragsyter til å utvikle studiet inn i framtiden. Studentene våre skal utvikle sin kompetanse både faglig og innenfor ledelsesfag som personal, markedsføring, økonomi og prosjektledelse.Bedriftsnære prosjekter er en viktig del av l...

Avslutning med utdeling av vitnemål ved Fagskolen

Torsdag 19. juni var det utdeling av vitnemål for studentene som har gjennomført studier i Elkraft, Bygg og Helse og Oppvekst. Rektor Jens Thysted holdt en liten tale til studentene og ønsket dem lykke til videre. Han sa også at dette var første gang i Fagskolens historie at det ble uteksaminert flere jenter enn gutter. Dette skyldes to klasser...

Høsten 2014 starter Fagskolen Telemark opp energirådgiverutdanning i web klasserom

Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot installasjonsbedrifter, installatører, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til salg av energiløsninger og -tjenester. Søkere uten formell fagsk...

Restplasser Fagskolen Telemark

Det er fortsatt noen ledige plasser på elkraft og maskin (Prosess og produksjonsteknikk). Dette gjelder heltidsstudiene. Du kan søke direkte til skolen via vår hjemmeside. Velkommen til Fagskolen Telemark! Maskinteknikk Denne utdanningen er tilpasset den teknologien og de ledelsesformene som finnes i dagens prosessbedrifter og produksjonsbedrif...

Informasjon til alle studenter studieåret 2014 -15

Alle nye og tidligere studenter vil i disse dager få tilsendt en epost fra skolen vedrørende skolestart, boklister, samlinger og innføringskurs i matematikk. Les mer her

Energirådgiverkurs på Gardermoen i regi Fagskolen Telemark

8. og 9. mai var 16 deltakere samlet til kurs i energirådgivning på Thon hotell Gardermoen. Tema for denne samlingen var oppsummering og repetisjon fra studiet.

Fagskolen med fagdag om rus på Notodden videregående skole

Torsdag 8.mai ble det i regi av Fagskolen Telemark arrangert Fagdag om rus på Notodden videregående skole. Tre personer fra SDS med brukererfaring og en person med erfaring med brukere deltok i undervisningen for drøyt 100 elever.