Innføringskurs i matematikk på nett

Fra midten av juli 2017 starter vi opp nytt oppfriskningskurs i matematikk. Tilbakemeldinger fra tidligere viser at deltakerne er meget godt fornøyd.

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder

Se kalender og læringsutbyttebeskrivelse for studiet nederst på siden. Studiet har en varighet på 10 uker. Det er 10 samlinger på nett 1 samling på tre dager i Porsgrunn med eksamen. Nytt kurs starter opp snart. les mer her.

Du kan fortsatt søke fagskoleutdanning hos oss

Søkeportalen Vigo er nå stengt for søkning til fagskoleutdanninger. Hos oss kan du fortsatt søke på våre utdanninger, men nå må du søke skolen direkte på eget søknadsskjema.

Vi har noen ledige plasser både på helse - og tekniske utdanninger. Se lenker til mer informasjon nede på siden.

Ledige lærerstillinger i Bygg og Maskin

100% faglærerstilling i Bygg og Maskinfag, fast stilling