PARKERING VED FAGSKOLEN TELEMARK

Det parkeringskontroll på parkeringsområdet ved Fagskolen Telemark. Dette gjelder plassen mellom «Delta-bygget» og Fagskolen. Området merket med rødt er Fagskolen Telemarks parkeringsplasser. Se bilde.

Helseutdanninger ved Fagskolen Telemark

Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere kurs og skoler. Vi tilbyr utdanningene Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Kreftomsorg og lindrende pleie, Helse, aldring og aktiv omsorg. Alle utdanningene kombinerer teori og praksis.

Tekniske utdanninger ved Fagskolen Telemark

Det er fortsatt mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen helt ut september.

Informasjon til nåværende og nye studenter

Det er fortsatt mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen på eget skjema helt ut september.