Fagskolestudent presenterte prosjekt på fagkonferanse

Tirsdag 4. desember på Kragerø Resort var en felles fagdag for rusfeltet i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø med innhold som: Legemiddelassistert rehabilitering, ernæringsstatus og konsekvenser blant rusavhengige, TSB vurderingsteam og presentasjon av Mestringshusene.

Kompetanseheving i kommunene i Telemark

Fagskolen Telemark startet høsten 2018 opp et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i Bø kommune i Telemark. Målgruppe er helsepersonell innenfor sykehjem, hjemmesykepleie, PU og omsorgsboliger. Les mer her

Faglærere i maskinteknikk og elektro/ bygningsautomatisering

Vil du dele dine kunnskaper med voksne, motiverte fagfolk? Vi søker kontakt med personer og/eller virksomheter som kan og vil dele sin kunnskap med andre, for å etablere samarbeid om undervisning og kursvirksomhet.

Nå er det åpent for søking til våre fagskoleutdanninger

Det er nå mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen på eget skjema helt ut september.