Skal du søke Lånekassen om lån eller stipend?

Nå kan studenter som har studieplass i høyere og annen utdanning, søke om stipend og lån fra Lånekassen.

Du kan fortsatt søke fagskoleutdanning hos oss

Det er fortsatt mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen på eget skjema helst fram til skolestart.

Praktisk informasjon til våre framtidige studenter

Nå nærmer det seg tiden for søking på våre heltids- og nettbaserte utdanninger innen tekniske- og helserettede studier. Innsøking på Vigo åpner i løpet av uke 1.

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder    Les mer her