Top menu


Side menu


 

 

Se vår informasjonsbrosjyre

 

Studietilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

Teknologifagene

Helse og oppvekst- fagene

 
 
 

Nyheter

Fagskolen Telemark ønsker deg velkommen som student

Det er en glede for meg å ønske velkommen til studier ved Fagskolen Telemark høsten 2015. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø. Du selv som student er en viktig bidragsyter til dette ved å vise respekt, toleranse...

Vitnemålutdeling for avgangsklassene våren 2015

Tirsdag 16. juni var det hyggelig sammenkomst med utdeling av vitnemål for avgangsklassene ved Fagskolen. Studenter og lærere var møtt fram for å takke for den tiden de har vært sammen.Rektor Jens Christian Thysted hold en tale til de nyutdannede fagskoleingeniørene der han takket for den tiden de har vært studenter og ønsket dem lykke til med...

Ledige plasser på energirådgiverstudie i web. klasserom med oppstart høsten 2015

Høsten -15 starter Fagskolen Telemark et nytt studie som Energirådgiver. Her kommer studenter fra hele Norge, da den største delen av forelesningene foregår i web. klasserom over internett. MålgruppeMålgruppe for studiet er installatører, saksbehandlere, selgere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutvi...

Ledige undervisningsstillinger Fagskolen Telemark 2015-16

Er du interessert i å undervise voksne studenter? Vi har ledige undervisningsstillinger fra høsten 2015. Fagskolen Telemark har et omfattende samarbeid med næringslivet, og vi legger vekt på å utvikle utdanningen i tråd med den utviklingen som skjer i næringslivet. Vi har undervisningstilbud både på heltid og deltid. Deltidstilbudene et samling...

Nå bør du søke lånekassen

SØK TIDLIG. Skal du fortsette å studere til høsten? Nå kan du søke om støtte fra Lånekassen hvis du har studieplass.SIGNER ELEKTRONISK. Du kan enkelt signere avtalen om støtte med BankID eller Buypass direkte fra Dine sider. For å kunne signere elektronisk må du velge det i søknaden om støtte.Gå til søknaden om stipend og lån for høyere og anne...

Nettbasert fordypning i Bygningsautomasjon, for deg som har fagskole fra tidligere

Byggebransjen og elektrobransjen etterspør teknisk utdannet personell til bygging, drift, forvaltning av bygg hvor det er installert avansert teknologi for overvåking og styring. Fagskolen Telemark starter opp dette studiet høsten 2015. Studiet dekkes av offentlige midler. Du kan derfor søke deg direkte inn på 2. året og ta linjefagene. Undervi...

Innføringskurs i matematikk for alle interesserte

Oppfriskningskurs i matematikk er nå åpent for påmelding. Kurset er åpent for alle som ønsker å friske opp matematikken. Kurset er skreddersydd de som skal begynne på Fagskolen.Kurset koster 750 kroner. Dette gir deg tilgang til digitale nettressurser og et to- dagers avsluttende kurs med lærer ved Fagskolen Telemark. Det er opprettet en facebo...

Fortsatt noen få ledige studieplasser fra høst 15

Det er fortsatt noen ledige plasser fra høsten 2015. Etter søknadsfristen 15. april må du søke skolen direkte.Informasjon om søkning finner du her