Top menu


Side menu


 

Se vår brosjyre

Studietilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

 
 
 
 

Nyheter

Første samling for nettstudentene er nettopp fullført.

Samtlige nettstudenter har nå gjennomført 1. samling dette skoleåret.Andelen fremmøtte var svært høy, noe som bekrefter populariteten i å studere på nett.Fagskolen har nå 9 klasser på nett, og tilbakemeldinger viser at studentene ved skolen er godt fornøyd med dette studietilbudet.Neste samling avvikles rett over høstferien som er i uke 41.klas...

Da er energirådgiverstudiet høsten 2015 godt i gang

17. september 2015 møtte 15 studenter opp ved Fagskolen Telemark for å delta i studiet som Energirådgiver. Her kom deltakere fra hele Norge. Den største delen av forelesningene foregår i web. klasserom over internett.Det ble to spennende dager med fokus på energibruk i bygninger. Torsdag kveld var deltakerne ute og spiste. Der benyttet de anled...

Nettbasert fagskole er topp

Elektriker Olav Fossdal er en av 25 som gjennomførte første år med elkraft med Teknisk Senter i Flekkefjord som base. Denne uken starter et nytt tilbud i maskinteknikk og fra neste år skreddersys trolig et tilbud innen anlegg.

Fagskolene skal likestilles med universitet

Fagskolene kan bli synligere og få høyere status ved å likestilles med universiteter og høyskoler, foreslår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).Norge har i dag mer enn 100 fagskoler med til sammen over 16.000 studenter. Men yrkesrettet utdanning er ikke godt nok kjent blant folk flest, mener Isaksen.

Fagskolen Telemark ønsker deg velkommen som student

Det er en glede for meg å ønske velkommen til studier ved Fagskolen Telemark høsten 2015. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø. Du selv som student er en viktig bidragsyter til dette ved å vise respekt, toleranse...

Planleggingsdager for lærerne

Det blir planleggingsdager på skolen torsdag 13. og fredag 14. august. Begge dager fra kl. 09 00. Det serveres pizza til lunsj. 

Innføringskurs i matematikk for kommende fagskoleingeniører

Fredag 7. og lørdag 8. august ble det arrangert Innføringskurs i matematikk for kommende fagskoleingeniører innen Bygg, Bygningsautomasjon, Elkraft og Maskin. Arild Bjørvik var faglig ansvarlig disse to dagene. Ca 40 deltakere avbrøt ferien sin for å få satt hjernen i skolemodus. Vi ønsker dere lykke til med studiene!Se facebooksiden vår!

Informasjon til alle studenter ved Psykisk helsearbeid og Rusarbeid ved Fagskolen Telemark

Du ønskes med dette velkommen 24 august 2015 kl. 10.00. Da møtes ca 50 studenter på Fagskolen Telemark til emne 1, FELLES GRUNNLAG- arbeidsformer og metoder - helse og sosialfagene i samfunnet- etikk- stats- og kommunalkunnskap, helse og sosial politikk- sosiologi og psykologi.