Du kan fortsatt søke fagskoleutdanning hos oss

Du kan fortsatt søke studieplass på Fagskolen Telemark!

Det er fortsatt mulig å søke plass for deg som ikke fikk registrert deg via Vigo.no innenfor søknadsfristen den 15. april. Du kan søke direkte ved å benytte vårt søknadsskjema; lenke til søknadskjema

Søknadsskjema må ufylles som beskrevet i skjemaveiledningen og dokumentasjon på kompetanse og/eller yrkeserfaring må vedlegges og sendes direkte til fagskolen

Helse og oppvekstavdelingen trives godt i Deltabygget

Våre helseutdanninger holder til i topp moderne lokaler i Deltabygget på Kjølnes. Det nye bygget legger til rette for utvikling av et samlet miljø for skole, forskning og næringsvirksomhet, innenfor pedagogiske og teknologiske fagområder. 

Til deg som skal søke om studieplass hos oss

Nå nærmer det seg tiden for søking på våre heltids- og nettbaserte utdanninger innen tekniske- og helserettede studier. Innsøking på Vigo åpner i løpet av uke 1.

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder    Les mer her