Top menu


Side menu


 
 
       

Se vår brosjyre

Studietilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

 
 
 
 
 

Nyheter

Interessert i å ta en profesjons- bachelor i Danmark?

21. november hadde vi besøk av Niels Nissen, International marketing Coordinator/ lecturer fra VIA University College Denmark.VIA University College er Danmarks største profesjonshøgskole, og hos dem kan du velge mellom mer enn 40 utdanningstilbud.

Bygningsautomasjon fordypning, oppstart fredag 27. januar 2017

Nå har vi fått endelig svar fra alle søkerne. i denne uken blir søknadene endelig vurdert og vi kommer med tilbakemelding om hvem som er kvalifisert til vitnemål og hvem som får utdanningsbevis. se beskrivelse lengre nede.Vi ønsker å gi dere en kick- start på utdanningen og derfor legger vi oppstartsamling for utdanningen til fredag 27. januar...

Torbjørn Røe Isaksen besøkte Fagskolen Telemark fredag 11. november

Fredag 11. November besøkte Torbjørn Røe Isaksen Fagskolen Telemark. Han holdt et kort innlegg om hvordan han så på fagskoleutdanning i et fremtidsperspektiv sammenlignet med andre høyere utdanninger.Etter innlegget ba han om å få spørsmål og synspunkter fra studenter og ansatte. Han mente fagskole er for lite kjent ute i arbeidsliv og potensie...

Biblioteket ved Fagskolen Telemark

Biblioteket er tilgjengelig for fagskolens studenter alle ukedager fra 08-15:30. Her finner du faglitteratur innen teknologiske fag og helse- og oppvekstfag. Vi er også behjelpelige med å finne digitale kilder og artikler.Biblioteket er åpent for både studenter ved fagskolen og elever ved Porsgrunn videregående skole. Vi har derfor bøker innen...

Realkompetansevurdering for deg som ikke fyller de formelle kravene til opptak

Er du usikker på om du fyller kravene til formell kompetanse innenfor studiene Teknisk eller Helse, kan du kontakte skolen for realkompetansevurdering. Uten fagbrev må du i utgangspunktet dokumentere 5 års relevant praksisLes mer her: Opptaksregler TekniskOpptaksregler HelseOpptakskrav. Fullført videregående opplæring. Det generelle grunnlaget...

Grunnleggende kurs i Excel og Word/PP på web

Her er tilbud om grunnleggende opplæring i Word/ PowerPoint og Excel. Disse kursene er laget for dere som føler dere kan lite om Office- programmene fra tidligere. Kurset er åpent for alle og kjøres etter behov. Ta kontakt med skolen.Generelt om kursene:Alle kurskveldene blir tatt opp, både Wordkurs og Excelkurs. Undervisningen kommer i hovedsa...

Energirådgiverutdanning som er tilpasset dagens krav og behov

29. September 2016 startet Fagskolen Telemark en ny utdanning som Energirådgiver. Vi har i samarbeid med Nelfo gjort en grundig analyse av det populære energirådgiverstudiet og gjort det enda mer tilpasset dagens markedssituasjon.Endrede energikrav og sterkere fokus på miljø og bærekraftige løsninger er vektlagt.Har du flere spørsmål om utdanni...

Overnattinger i Porsgrunn for tilreisende studenter.

Det er flere muligheter for overnatting i forbindelse med samlingene. Hotell Vic er nærmest skolen. Hotell Fritidsparken ligger noe lengre unna, men er rimeligere.