Top menu


Side menu


 
 
       

Se vår brosjyre

Studietilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

 
 
 
 
 

Nyheter

Biblioteket ved Fagskolen Telemark

Biblioteket er tilgjengelig for fagskolens studenter alle ukedager fra 08-15:30. Her finner du faglitteratur innen teknologiske fag og helse- og oppvekstfag. Vi er også behjelpelige med å finne digitale kilder og artikler.Biblioteket er åpent for både studenter ved fagskolen og elever ved Porsgrunn videregående skole. Vi har derfor bøker innen...

Realkompetansevurdering for deg som ikke fyller de formelle kravene til opptak

Er du usikker på om du fyller kravene til formell kompetanse innenfor studiene Teknisk eller Helse, kan du kontakte skolen for realkompetansevurdering. Uten fagbrev må du i utgangspunktet dokumentere 5 års relevant praksisLes mer her: Opptaksregler TekniskOpptaksregler HelseOpptakskrav. Fullført videregående opplæring. Det generelle grunnlaget...

Grunnleggende kurs i Excel og Word/PP på web klart for påmelding

Grunnet litt for få påmeldte blir første kursdag utsatt en uke. Resten av kurset går som planlagt. Oversikten nedenfor er korrigert. Kurset er åpent for alle interesserte, du trenger ikke være student hos oss.Her er tilbud om grunnleggende opplæring i Word/ PowerPoint og Excel. Disse kursene er laget for dere som føler dere kan lite om Office-...

Energirådgiverutdanning som er tilpasset dagens krav og behov

29. September 2016 startet Fagskolen Telemark en ny utdanning som Energirådgiver. Vi har i samarbeid med Nelfo gjort en grundig analyse av det populære energirådgiverstudiet og gjort det enda mer tilpasset dagens markedssituasjon.Endrede energikrav og sterkere fokus på miljø og bærekraftige løsninger er vektlagt.Har du flere spørsmål om utdanni...

Overnattinger i Porsgrunn for tilreisende studenter.

Det snart tid for oppstart av utdanningene. Vi har hatt en del forespørsler om overnattingssteder, derfor legger vi ut denne informasjonen. Her er prisene litt forskjellig ut fra hvilke valg du gjør. Det er flere muligheter for overnatting i Porsgrunn i forbindelse med samlingene.

Velkommen til skolestart høsten 2016, her finner du planer for oppstart

Det er en glede for meg å ønske deg velkommen til Fagskolen Telemark. Vi tilbyr Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø.Du selv som student er en viktig bidragsyter til det...

Innføringskurset i matematikk på web er godt i gang

Fra midten av juli fikk alle nye studenter ved Fagskolen Telemark få mulighet til å ta et oppfriskningskurs i matematikk på nettet før oppstart. Tilbakemeldinger viser at kurset fungerer meget godt.Det ser ut til å bli et meget bra studentkull i år. Allerede et par ganger har studenter tatt læreren for feil i fasit. Det lover bra. Uansett er de...

Viktig informasjon til alle søkere på våre studier høsten 2016

Vi har stor søkning til alle studier i år, derfor er det viktig at du sender dokumentasjon over tidligere praksis til skolen. Læretid til fagbrev skal ikke med i dokumentasjonen over tidligere praksis. Kun praksis ut over dette.