Top menu


Side menu


 
       

Se vår brosjyre

Studietilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

 
 
 
 
 

Nyheter

Energirådgiverutdanning som er tilpasset dagens krav og behov

Fagskolen Telemark har i samarbeid med Nelfo gjort en grundig analyse av det populære energirådgiverstudiet og gjort det enda mer tilpasset dagens markedssituasjon. Endrede energikrav og sterkere fokus på miljø og bærekraftige løsninger er vektlagt.29. September 2016 starter Fagskolen Telemark en ny utdanning som Energirådgiver. Denne er web- b...

Innføringskurs i matematikk på web for alle nye studenter

Fra midten av juli vil alle nye studenter ved Fagskolen Telemark få mulighet til å ta et oppfriskningskurs i matematikk på nettet før oppstart. Dermed vil også alle nettstudenter og e- læringsstudenter kunne benytte seg av dette tilbudet.Kurset er er en kombinasjon av undervisning på nett, videofilmer og oppgaver som er utarbeidet av faglærer i...

Biblioteket ved Fagskolen Telemark

Biblioteket er tilgjengelig for fagskolens studenter alle ukedager fra 08-15:30. Her finner du faglitteratur innen teknologiske fag og helse- og oppvekstfag. Vi er også behjelpelige med å finne digitale kilder og artikler.Biblioteket er åpent for både studenter ved fagskolen og elever ved Porsgrunn videregående skole. Vi har derfor bøker innen...

Viktig informasjon til alle søkere på våre studier høsten 2016

Vi har stor søkning til alle studier i år, derfor er det viktig at du sender dokumentasjon over tidligere praksis til skolen. Læretid til fagbrev skal ikke med i dokumentasjonen over tidligere praksis. Kun praksis ut over dette.

Fortsatt noen ledige plasser på studiene våre

Vi har fortsatt noen ledige plasser på studiene våre. Ønsker du å ta en høyere yrkesrettet utdanning er dette noe for deg.Fagskoleingeniører kommer meget bra ut når det gjelder livsløpsinntekt.- Lønn er en motivasjonsfaktor for å videreutdanne seg etter fagbrevet, viser tall over såkalt livsløpsinntekt, den samlede inntekten gjennom yrkeskarrie...

Innføring i bygningsvern for tømrere, snekkere, murere, malere og blikkenslagere

Dette er et gratis studietilbud på en halvårig utdanning, deltid over ett år. Det er et tilbud gjennom Fagskolesamarbeidet på Østlandet. Telemark Fylke har en stor andel av verneverdige trebygninger. Vi anbefaler derfor dette studiet for håndverkere og byggmestre som ønsker å arbeide med verneverdige og fredede bygningerSe facebooksiden om utda...

Fagskolene er i vinden for tiden. Her finner du tilbudene våre

Vi mener vi har Norges mest motiverte studenter!Hver tredje student tar Fagskolen på heltid over to år, mens resten bruker tre år mens de står i full jobb. Da er studiet nettbasert, men med samlinger på Fagskolen.- Lønn er en motivasjonsfaktor for å videreutdanne seg etter fagbrevet, viser tall over såkalt livsløpsinntekt, den samlede inntekten...

Nå er det klart for søkning

Nå er søkeportalen for fagskoleutdanning åpen.Tilbudene våre finner du både på denne hjemmesiden og i brosjyrene på forsiden. I tillegg finnes mye god informasjon på den nye felles hjemmesiden til Fagskolene på Østlandet Her finner du vårt eget område på felles- sidene til Fagskolene på Østlandet.På studentum.no finner du også mye informasjon f...