Top menu


Side menu


 

Utdanningstilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

 

EKOM- kurs

 

Nyheter

Du kan fortsatt søke studieplass ved Fagskolen Telemark

Søknadsfristen på Vigo er ute 15. april, men du kan fortsatt søke skolen direkte på dette søknadsskjemaHvis det er noen spørsmål knyttet til søkningen, finner du kontaktpersonene på skolen herDu kan også stille oss spørsmål direkte på vår facebook- side. Der gir vi deg svar så snart vi kan.

Realkompetansevurdering for deg som ikke fyller de formelle kravene til opptak

Er du usikker på om du fyller kravene til formell kompetanse innenfor studiene Teknisk eller Helse, kan du kontakte skolen for realkompetansevurdering. Se opptaksreglene detaljert nederst i dokumentet.Opptakskrav. Fullført videregående opplæring. Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:a) fullført og bestått videregåe...

Fornøyde jenter på teknologistudiet oppfordrer andre jenter til å søke

Teknologistudiene på fagskolen har tradisjonelt vært preget av menn.Carina Sarkkkila Holmerg (t.v) og Li Jensen studerer ved første klasse teknologi (maskinteknikk) ved Fagskolen Telemark.Li har sin bakgrunn som produksjonstekniker og Carina har sin bakgrunn som prosessoperatør. Felles for de begge er at de har fagbrev med mange års erfaring.

TID FOR Å SØKE FAGSKOLEUTDANNING

I år ser det ut til at mange vil bli fagskoleingeniører. Mange søkere både på heltid og nett. Med nettstøttet opplæring kan du være i full jobb. Bygg, elkraft, maskinteknikk (prosess og produksjonsteknikk). Vi har også ledige plasser på Psykisk helsearbeid og Rusarbeid (deltid over to år. Velkommen som student hos oss!

Internasjonalt samarbeid for fagskolestudenter

To studenter fra UCN i Ålborg har sin praksisplass hos Larvik kommune. De utarbeider planer for energiledelse. Studenter fra Fagskolen Telemark har sitt prosjekt samme sted. Målet er å utvikle et langsiktig forpliktende samarbeid over landegrenser i EU- området hvor fagskolestudenter får mulighet til å studere ledelse og teknologi. De er i Norg...

Videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Velkommen som søker til psykisk helsearbeid og rusarbeid!Fra høsten 2014 kan vi tilby denne utdanningen til deg som ønsker faglig påfyll innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid. Her er det plass til både trivsel, egenutvikling og faglig kompetanseheving.Vi møtes på Fagskolen Telemark en dag i uka.Læringen er foregår gjennom undervisning, veil...

Vil du ha mer ut av livet ditt?

«Tekniker`n» hjelper deg videre! Heltidsstudier eller deltids nettstøttede studier for deg som er i jobb. Historie: I 1894 ble grunnsteinen nedlagt for "tekniker`n" som skulle bli så viktig for Porsgrunns utvikling som industriby, men også for dagens oppbygging av høyskolemiljøet på Kjølnes. Med overgangen til skip bygget av jern, og med maskin...

FAGSKOLENE ER UNIKE

Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i utdanningene. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringsliv og/eller kommune.Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse...