Top menu


Side menu


 

Utdanningstilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

EKOM- kurs

 

Nyheter

1 av 5 har stort behov for fagskoleutdannede

En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har også store problemer med å skaffe seg den kompetansen de trenger. Samtidig utgjør fagskolestudentene bare 6 prosent av alle som tar utdanning utover...

Velkommen til alle nettstudenter ved Fagskolen Telemark

Vi ønsker deg velkommen til nytt skoleeår og lykke til med studiene. Vi har forenklet Fronter ved at nå vil all kommunikasjon med lærerne foregå i ett rom. Datoer for nettsamlingene finner du nede til høyre på denne siden under knappen NETTSAMLINGER INFORMASJON

Kan kombinere jobb og studier

Fredag var første dag for nettbasert fagskole i Flekkefjord. 21 studenter fra Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Moi og Flekkefjord startet da opp et tre år langt studie innen faget elkraft og maskin. Skrevet av: SVEIN LØVLAND 

Informasjon til alle studenter studieåret 2014 -15

Fagskolen Telemark ønsker velkommen til skolestart høsten 2014! Alle nye og tidligere studenter har fått tilsendt en epost fra skolen vedrørende skolestart, boklister, samlinger og innføringskurs i matematikk. Les mer her

Søk om studielån før 1.august - vinn drømmereise

Har du studieplass til høsten? Nå kan du søke om stipend og lån til Lånekassen. Velger du i tillegg elektronisk signering i søknaden, kan du vinne et reisegavekort på 10 000 kroner. Søknaden finner du på www.lanekassen.no/soknad_hoyDelta i konkurransen

Avslutning med utdeling av vitnemål ved Fagskolen

Torsdag 19. juni var det utdeling av vitnemål for studentene som har gjennomført studier i Elkraft, Bygg og Helse og Oppvekst. Rektor Jens Thysted holdt en liten tale til studentene og ønsket dem lykke til videre. Han sa også at dette var første gang i Fagskolens historie at det ble uteksaminert flere jenter enn gutter. Dette skyldes to klasser...

Høsten 2014 starter Fagskolen Telemark opp energirådgiverutdanning i web klasserom

Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot installasjonsbedrifter, installatører, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til salg av energiløsninger og -tjenester. Søkere uten formell fagsk...

Restplasser Fagskolen Telemark

Det er fortsatt noen ledige plasser på elkraft og maskin (Prosess og produksjonsteknikk). Dette gjelder heltidsstudiene. Du kan søke direkte til skolen via vår hjemmeside. Velkommen til Fagskolen Telemark! Maskinteknikk Denne utdanningen er tilpasset den teknologien og de ledelsesformene som finnes i dagens prosessbedrifter og produksjonsbedrif...