Helseutdanninger ved Fagskolen Telemark

Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere kurs og skoler. Vi tilbyr utdanningene Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Kreftomsorg og lindrende pleie, Helse, aldring og aktiv omsorg. Alle utdanningene kombinerer teori og praksis.

Tekniske utdanninger ved Fagskolen Telemark

Det er fortsatt mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen helt ut september.

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder    Les mer her