Ledige stillinger og engasjementer ved Fagskolen Telemark

Vil du dele dine kunnskaper med voksne, motiverte fagfolk? Vi søker kontakt med personer og/eller virksomheter som kan og vil dele sin kunnskap med andre, for å etablere samarbeid om undervisning og kursvirksomhet.

Til deg som skal søke om studieplass hos oss

Nå nærmer det seg tiden for søking på våre heltids- og nettbaserte utdanninger innen tekniske- og helserettede studier. Innsøking på Vigo åpner i løpet av uke 1.

PARKERING VED FAGSKOLEN TELEMARK

Fra tirsdag 19. september 2017 innføres det parkeringskontroll på parkeringsområdet ved Fagskolen Telemark. Dette gjelder plassen mellom «Delta-bygget» og Fagskolen, slik det er vist på denne skissen. Området merket med rødt er Fagskolen Telemarks parkeringsplasser.

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder    Les mer her