PARKERING VED FAGSKOLEN TELEMARK

Fra tirsdag 19. september 2017 innføres det parkeringskontroll på parkeringsområdet ved Fagskolen Telemark. Dette gjelder plassen mellom «Delta-bygget» og Fagskolen, slik det er vist på denne skissen. Området merket med rødt er Fagskolen Telemarks parkeringsplasser.

Energirådgiverutdanning tilpasset nye krav og behov

Fagskolen Telemark har i samarbeid med Nelfo gjort en grundig analyse av det populære energirådgiverstudiet og gjort det enda mer tilpasset dagens markedssituasjon. Endrede energikrav og sterkere fokus på miljø og bærekraftige løsninger er vektlagt. Det er fortsatt noen ledige plasser! Les mer her.

Kunnskapsministeren vil satse på fagskole

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen besøkte Fagskolen Telemark for å snakke om videre satsing på fagskolene.

EKOM utdanning på nett

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder    Les mer her