Top menu


Side menu


 
       

Se vår brosjyre

Studietilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

 
 
 
 
 

Nyheter

Biblioteket ved Fagskolen Telemark

Biblioteket er tilgjengelig for fagskolens studenter alle ukedager fra 08-15:30. Her finner du faglitteratur innen teknologiske fag og helse- og oppvekstfag. Vi er også behjelpelige med å finne digitale kilder og artikler.Biblioteket er åpent for både studenter ved fagskolen og elever ved Porsgrunn videregående skole. Vi har derfor bøker innen...

Fagskolen Telemark søker faglærere i Byggfag og LØM- ledelsesfag, 100% fast

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er en tertiærutdanning, som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er motiverte, voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet.Vi har følgende ledige stillinger med tiltredelse 1. august 2016:

Viktig informasjon til alle søkere på våre studier høsten 2016

Vi har stor søkning til alle studier i år, derfor er det viktig at du sender dokumentasjon over tidligere praksis til skolen. Læretid til fagbrev skal ikke med i dokumentasjonen over tidligere praksis. Kun praksis ut over dette.

Fortsatt noen ledige plasser på heltidsstudiene våre

Vi har fortsatt noen ledige plasser på heltidsstudiene våre. Ønsker du å ta en høyere yrkesrettet utdanning er dette noe for deg.Fagskoleingeniører kommer meget bra ut når det gjelder livsløpsinntekt.- Lønn er en motivasjonsfaktor for å videreutdanne seg etter fagbrevet, viser tall over såkalt livsløpsinntekt, den samlede inntekten gjennom yrke...

Innføring i bygningsvern for tømrere, snekkere, murere, malere og blikkenslagere

Dette er et gratis studietilbud på en halvårig utdanning, deltid over ett år. Det er et tilbud gjennom Fagskolesamarbeidet på Østlandet. Telemark Fylke har en stor andel av verneverdige trebygninger. Vi anbefaler derfor dette studiet for håndverkere og byggmestre som ønsker å arbeide med verneverdige og fredede bygningerSe facebooksiden om utda...

Fagskolene er i vinden for tiden. Her finner du tilbudene våre

Vi mener vi har Norges mest motiverte studenter!Hver tredje student tar Fagskolen på heltid over to år, mens resten bruker tre år mens de står i full jobb. Da er studiet nettbasert, men med samlinger på Fagskolen.- Lønn er en motivasjonsfaktor for å videreutdanne seg etter fagbrevet, viser tall over såkalt livsløpsinntekt, den samlede inntekten...

Fagskoleutdanninger i elektrofagene høsten 2016

Høsten 2016 tilbyr Fagskolen Telemark følgende utdanninger som e- læring på nettet:Fagretning Elektro, fordypning Automatisering (FTE01)Fagretning Elektro, fordypning Elkraft (FTE03)Fagretning Elektro, fordypning Bygningsautomasjon (FTE 50)

Nytt energirådgiverstudie starter i september -16

29. September -16 starter Fagskolen Telemark et nytt studie som Energirådgiver. Her kommer studenter fra hele Norge, da den største delen av forelesningene foregår i web. Klasserom. For tiden har vi en full klasse på energirådgiverstudiet. Du kan melde deg på allerede nå. Framdriftsplanen finner du nederst i artikkelen.Påmelding og forespørsel...