Top menu


Side menu


 
       

Se vår brosjyre

Studietilbud

Søking om utdanning

Felles informasjon

 
 
 
 
 

Nyheter

Realkompetansevurdering for deg som ikke fyller de formelle kravene til opptak

Er du usikker på om du fyller kravene til formell kompetanse innenfor studiene Teknisk eller Helse, kan du kontakte skolen for realkompetansevurdering. Uten fagbrev må du i utgangspunktet dokumentere 5 års relevant praksisLes mer her: Opptaksregler TekniskOpptaksregler HelseOpptakskrav. Fullført videregående opplæring. Det generelle grunnlaget...

Innføringskurset i matematikk på web er godt i gang

Fra midten av juli fikk alle nye studenter ved Fagskolen Telemark få mulighet til å ta et oppfriskningskurs i matematikk på nettet før oppstart. Tilbakemeldinger viser at kurset fungerer meget godt.Det ser ut til å bli et meget bra studentkull i år. Allerede et par ganger har studenter tatt læreren for feil i fasit. Det lover bra. Uansett er de...

Velkommen til skolestart høsten 2016

Det er en glede for meg å ønske deg velkommen til Fagskolen Telemark. Vi tilbyr Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø.Du selv som student er en viktig bidragsyter til det...

Energirådgiverutdanning som er tilpasset dagens krav og behov

Fagskolen Telemark har i samarbeid med Nelfo gjort en grundig analyse av det populære energirådgiverstudiet og gjort det enda mer tilpasset dagens markedssituasjon. Endrede energikrav og sterkere fokus på miljø og bærekraftige løsninger er vektlagt.29. September 2016 starter Fagskolen Telemark en ny utdanning som Energirådgiver. Denne er web- b...

Biblioteket ved Fagskolen Telemark

Biblioteket er tilgjengelig for fagskolens studenter alle ukedager fra 08-15:30. Her finner du faglitteratur innen teknologiske fag og helse- og oppvekstfag. Vi er også behjelpelige med å finne digitale kilder og artikler.Biblioteket er åpent for både studenter ved fagskolen og elever ved Porsgrunn videregående skole. Vi har derfor bøker innen...

Viktig informasjon til alle søkere på våre studier høsten 2016

Vi har stor søkning til alle studier i år, derfor er det viktig at du sender dokumentasjon over tidligere praksis til skolen. Læretid til fagbrev skal ikke med i dokumentasjonen over tidligere praksis. Kun praksis ut over dette.

Fortsatt noen ledige plasser på studiene våre

Vi har fortsatt noen ledige plasser på studiene våre. Ønsker du å ta en høyere yrkesrettet utdanning er dette noe for deg.Fagskoleingeniører kommer meget bra ut når det gjelder livsløpsinntekt.- Lønn er en motivasjonsfaktor for å videreutdanne seg etter fagbrevet, viser tall over såkalt livsløpsinntekt, den samlede inntekten gjennom yrkeskarrie...

Innføring i bygningsvern for tømrere, snekkere, murere, malere og blikkenslagere

Dette er et gratis studietilbud på en halvårig utdanning, deltid over ett år. Det er et tilbud gjennom Fagskolesamarbeidet på Østlandet. Telemark Fylke har en stor andel av verneverdige trebygninger. Vi anbefaler derfor dette studiet for håndverkere og byggmestre som ønsker å arbeide med verneverdige og fredede bygningerSe facebooksiden om utda...