Samlinger for alle klasser skoleåret 2018-2019

Nye studenter har nå fått informasjon om samlingene for høsten og våren 2018-2019. Studenter som begynner i 1. klasse er ikke endelig innplassert og derfor må dette avventes til etter 20. juni. For dere som søker i sommer, kommer informasjonen fortløpende.

Helseutdanninger ved Fagskolen Telemark

Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere kurs og skoler. Vi tilbyr utdanningene Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Kreftomsorg og lindrende pleie, Helse, aldring og aktiv omsorg. Alle utdanningene kombinerer teori og praksis.

Tekniske utdanninger ved Fagskolen Telemark

Det er fortsatt mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen på eget skjema helt fram til skolestart.

Praktisk informasjon til nye studenter

Det er fortsatt mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen på eget skjema helt fram til skolestart.